CERN u Crnoj Gori – Čudesni svijet čestica

Capital Plaza

Priroda nas spaja

Prirodnjački  muzej Crne Gore

Izložba o izložbi

Crna Gora u doba mezozoika

Centar savremene umjetnosti na Kruševcu

„Izložba o izložbi“ je retrospektiva izložbe o dinosaurusima iz Argentine koja je tokom ljetnjeg perioda bila postavljena na Jadranskom sajmu u Budvi, a koju je posjetilo oko 25 000 posjetilaca. Organizatori su NVO DIV, GrupoCultural iz Argentine i Prirodnjački muzej Crne Gore. „Crna Gora u doba mezozoika“ je izložba na kojoj su predstavljeni originalni fosili organizama koji su u ovom periodu živjeli na tlu Crne Gore. Kako je Crna Gora najveći dio mezozoika bila morsko dno, tako izloženi fosili predstavljaju paleontološke nalaze morskih organizama, uglavnom beskičmenjaka,  koji su nestali zajedno sa dinosaurusima, znači prije više od 65 miliona godina.

Pripremili smo i interaktivne radionice na temu dinosaurusa, mezozoika, evolucije Zemlje, Patagonije i Argentine… Naši najmlađi posjetioci moći će da budu mali paleontolozi i uz pomoć prikladnih alatki traže fosile dinosaurusa koji će biti sakriveni u pijesku, zatim da crtaju i bojaju dinosauruse, slažu puzle o dinosaurusima…

EUROPEAN RESEARCHERS’ NIGHT

 
ern[1]
Funded by the European Commission's Research and Innovation Framework Programme H2020 (2014-2020) by the Marie Skłodowska-Curie actions. Directorate-General for Education and Culture. European Commission under Grant Agreement No. 633406
Pokrivitelji 7, noći istraživača 2015,god,