Projektni tim

Branka Žižić, koordinatorka projekta

prof. dr Jovan Mirković, programski urednik Festivala

Milutin Radonjić, pomoćnik programskog urednika Festivala

Ivana Vujović, pomoćnik programskog urednika Festivala

Čeda Ivanović, urednica Naučnog kafea

Andrej Vizi, urednik Naučnog kafea

Ognjen Radulović, reditelj

Vladimir Klisić, scenograf

Aleksandra Aleksić, dizajner

Sonja Živaljević, redaktor

Mido Anđelić, tehnički koordinator

Ilija Perić, foto dokumentacija

dr Aleksandar Joksimović, voditelj naučnog izleta u Kotoru

dr Vesna Maraš, voditeljka naučnog izleta u ‘Plantažama’

Simo Trebješanin, voditelj Naučnog kafea

Zahvaljujemo se profesorkama Gimnazije u Podgorici, Mirjani Pješčić, Ranki Šestović i Vesni Kovačević, i istoričaru Instituta za istoriju, Slavku Burzanoviću na organizaciji rada sa srednjoškolcima, kao i svim drugim učesnicima u eksperimentima, postavkama, tribinama, debatama i Naučnom kafeu.