Program

24. septembar 2010.

Centralna manifestacija (Paviljon ULUCG i Karver)

Program u Paviljonu

12 – 20h Eksperimenti i demonstracije

18 h Svečano otvaranje

16.30 – 17.30 Pauza u Paviljonu

Program u Karveru

18.30 – 20.00 Tribine (sala)

20.00 – 21.00 Panel diskusija (sala)

19.00 – 20.15 Naučni kafe – Srednjoškolci dijele znanje

20.30 – 22.00 Naučni kafe – Naučnici odgovaraju

22.00 Koncert grupe Sunset

Zgrada Tehničkih fakulteta UCG

10 – 14h Evropski ugao – EU Corner (naučni projekti, stipendije, umrežavanje…)

10 – 11.30 Naučni izlet u svijet grožđa i vina ’13. jul Plantaže’

11 – 16 h Naučni izlet brodom s biolozima Instituta za biologiju mora u Kotoru