Evropska ’Noć istraživača’ drugi put u Crnoj Gori

Poslednjeg petka u septembru Crna Gora će biti dio velike evropske porodice koja istog dana slavi profesiju istraživača. Kroz eksperimente, tribine, igru i neformalne susrete posjetioci će imati priliku da osjete izazov i nadahnuće kojima je ispunjen posao naučnog istraživača, uvide važnost njihovog zanimanja za svakodnevni život kao i da lično upoznaju neke crnogorske naučnike. Projekat je podržan kroz Sedmi okvirni program EU za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7).