festival nauke

O Festivalu

Nauka nije sistem zatvoren i sebi dovoljan. Ona prati svakodnevni život, upotpunjuje ga i čini kvalitetnijim. Nauka živi i razvija se. Danas vozovi levitiraju, simulira se nastanak Univerzuma… U 21. vijeku nauka nije samo sredstvo da se shvati svijet oko nas, već je i uslov ekonomskog i društvenog razvoja. Pri tom, ona je zabavna, pokreće i izaziva. Zadovoljena naučna znatiželja rađa novu, i podstiče dalja istraživanja. Zbog harmonije nauke, umjetnosti i prirode, muzeji i galerije Podgorice ugostiće 25. 09. 2009. Festival nauke – Noć istraživača. Ovo je prilika da svoju znatiželju probudite, da je poslije njegujete i razvijate. Istražite postavke, posjetite tribine, razgovarajte sa vodećim istraživačima – pronađite se u čudesnom svijetu nauke. Dođite sami ili sa prijateljima, djecom, rođacima, roditeljima, i provjerite šta se zna i prikazuje, šta se proučava, objašnjava, pita… Dobrodošli!