Psihološki profil investitora

U ekonomiji koja se bazira na kapital-odnosu, izuzetno je važno poznavati karakteristike finansijskog tržišta, posebno njegovog najsofisticiranijeg segmenta – berze. Osobe koje namjeravaju da investiraju u hartije od vrijednosti, a koje ne poznaju karakteristike tržišta, ne razumiju finansijske informacije, sopstvene investicione mogućnosti ili svoj psihološki profil, potencijalne su žrtve tržišta. Kada su berze u pitanju, […]

Numerička simulacija otapanja leda i zamrzavanja vode u horizontalnom cilindričnom anulusu

U uvodu prezentacije „Numerička simulacija otapanja leda i zamrzavanja vode u horizontalnom cilindričnom anulusu”, objašnjen je značaj akumulatora leda u tehničkoj praksi. Na slikovit način opisano je kako se neka fizička pojava, u ovom slučaju iz svakodnevnog života dobro poznat fazni prelaz voda-led, opisuje matematički, koristeći osnovne zakone fizike (zakon održanja mase, zakon održanja količine […]

Čudesni svijet automatike

Vazduh koji nas okružuje je čudesan, izgleda kao „ništa“, a postao je glavno uporište automatizacije u posljednjih više od 50 godina. On udahnjuje život u pneumatsku proizvodnju i sisteme za rukovanje – često velikim brzinama. Vazduh je najčistiji i za okolinu najpogodniji medijum, i predstavlja čvrstu osnovu za mnoge buduće automatizacije. • Video prezentacije: 1. […]

Detekcija oblika i karakteristika terena na osnovu fotografskog materijala

Digitalnom analizom i obradom fotografija i video materijala terena, moguće je napraviti njegov trodimenzionalni model, detektovati oblike i tipove objekata koji postoje na njemu, kao i odrediti karakteristike površinskog pokrivača. Dobijene 2D mape i 3D modeli terena koriste se u oblasti projektovanja radio-komunikacionih sistema, infrastrukturnih objekata itd. Postojeća rješenja su uglavnom baziraju na satelitskoj i […]

Distributed Computing & Grid

Grid predstavlja skupinu distribuiranih računarskih sistema, klastera, na udaljenim lokacijama. To je računarski sistem koji pruža skalabilan, zaštićen i efikasan mehanizam pronalaženja i dijeljenja distribuiranih resursa i koordinisan pristup njima u okviru dinamičnih, multi-institucionalnih virtuelnih organizacija. Grid pruža mogućnost za rješavanje numerički zahtjevnih računarskih problema, koristeći resurse (CPU, Storage…) velikog broja klastera koristeći telekomunikacionu infrastrukturu. […]

Nauka i zdravlje jedno bez drugog ne mogu

Naučnoistraživačka djelatnost je jedna od osnova za uspješan rad u zdravstvu. Oslanjanje na savremena naučna dostignuća je ključ dobre kliničke prakse. Primjena medicinskih baza podataka, rad na modelima i primjena svih oblika naučnog rada polazne su tačke za napredak u medicini koji vodi ka konačnom cilju – zdravlju i zdravom životu Naučni rad u Kliničkom […]

Virtuelni instrument za mjerenje i prikaz ECG i PPG signala

Jednostavni virtuelni instrument za mjerenje ECG (elektrokardiografskog) i PPG (foto-pleo-tismo-grafskog) signala. Oba su značajna za provjeru čovječijeg zdravlja (srca, krvnog pritiska, stresa). Instrument se sastoji od hardverskog i softverskog dijela, a projektovan je u Laboratoriji za Elektroniku Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici. Hardveru pripadaju: ECG i PPG senzori, pojačavači (označeni kao AMP), mikroprocesorsko kolo (označeno kao […]

Kuvanje sa naučnicima

Budite dio interesantne interaktivne predstave u kojoj naučnici u ulozi kuvara predstavljaju preko 30 različitih hemijskih i fizičkih eksperimenata, koristeći razne namirnice, predmete, kuhinjske aparate i lako dostupne hemikalije. Imate priliku da pogledate zajedničku prezentaciju programa „Kuvajte sa Tinom i Milanom” i „Naučna kuhinja” koji su potekli iz jednog programa „Kuvajte sa Milanom i Marijom” […]

Od supstanci do proizvoda

FONTIS d.o.o bavi se proizvodnjom, savjetovanjem i pružanjem usluga iz oblasti dermofarmacije, odnosno njegom kože lica i tijela i prodajom dermokozmetičkih preparata. Veza između farmaceutske struke, ljekovitih supstanci i ljekovite prirode i njenih dobara, neiscrpan je izvor saznanja stručnog tima Fontisa. Sve recepture preparata i proizvodnog programa su unikatne kombinacije i rezultat su višedecinijskog iskustva. […]

Otkrijte tajnu vina

Poznato je da je za jedno vino “sorta vinove loza – majka, zemljište – otac a klima – sudbina”. Kvalitet i karakter vina, pored toga, definiše i tehnološki proces njegove proizvodnje. Još od prvog čokota i prvog litra vina, proizvođači nastoje da obezbijede što bolji kvalitet grožđa i vina. Tome podređuju sortiment, agrotehniku, tehnologiju prerade, […]